Happy People

 

 

Etableringslotsen ska fungera som en länk mellan dig och det svenska samhället.

Lotsen kan exempelvis hjälpa dig med praktiska frågor och använder sina kontakter för att hjälpa dig att hitta ett arbete eller en lämplig utbildning.

Det här är för dig som är nyanländ och har uppehållstillstånd i Sverige.

 

 

 

Vi arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Vi hjälper dig med att förstå mer om det svenska samhället för att hitta rätt på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet.Allt för att du ska få en så bra start som möjligt. 

Läs med om etableringslots på Arbetsförmedlingens sida

b

Hitta en lots