Rayan Utbildning har som ändamål att främja och stödja nyanlända invandrares strävan mot egenförsörjning genom arbete eller studier.

Öppna alternativa arbetsmarknader för personer som inte kommit in på den reguljära arbetsmarknaden.

Erbjuda sysselsättningsmöjligheter och utveckla nya verksamheter inom entreprenörskap.

 

lars lundin

 

 

 

 

 


Lars Lundin
VD
lars-lundin@hotmail.com

Mohamed

 

 

 

 

 

Mohamed Toukaleh
Ekonomichef

mohamed@rayanservice.se

 

Jordnära

Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete.

Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen.

Utvecklande

Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård.

Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. I Rayan Utbildning ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation.

Personliga

Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bevara långvariga och goda relationer.

Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen.

Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda i Rayan Utbildning.