foretagare

 

 

Du som inte kan tala svenska kan få hjälp av en tolk i kontakten med myndigheter.

Det kan vara på dina barns förskola eller vid besök på arbetsförmedlingen.

Det är viktigt att du förstår och blir förstådd i kontakten med exempelvis sjukvården, skolan, socialtjänsten eller andra myndigheter.

 

 

 

Att tänka på vid beställning av tolk

  • Beställ i god tid
  • Lämna fullständiga uppgifter om var tolken skall vara och vem som behöver tolk.
  • Ange hur lång tid som behövs för uppdraget.
  • Uppge om speciella krav ställs på tolken (kvinnlig, manlig eller särskild kompetens).
  • Tolken/översättaren är utbildad och har tystnadsplikt.
deadline

Hitta en tolk